Gwarancja

Na wykonane prace udzielana jest dwuletnia gwarancja.

 

Warunkiem świadczenia gwarancyjnego jest:

 • wykonywanie w Gabinecie higienizacji jamy ustnej (pakiet higienizacyjny) co sześć miesięcy,
 • utrzymanie higieny jamy ustnej,
 • odbywanie wizyt kontrolnych w Gabinecie co sześć miesięcy,
 • niezwłoczne wykonanie zabiegów zaleconych przez lekarza podczas wizyt kontrolnych w Gabinecie.

 

Gwarancja nie obejmuje:

 • prac tymczasowych – korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia,
 • prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,
 • leczenia kanałowego,
 • leczenia zębów mlecznych.

 

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej,
 • złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia kanałowego,
 • złamań koron zębowych zębów po leczeniu kanałowym nieodbudowanych protetyczne,
 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
 • uzupełnienia tylko części braków zębowych, powodując przeciążenie strefy uzupełnionej protetyczne,
 • nieodbywania zalecanych wizyt kontrolnych,
 • urazów mechanicznych,
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami).